Ngọc Trinh

trang định hướng Wikimedia

Ngọc Trinh có thể là:

NgườiSửa đổi

Văn họcSửa đổi

  • Nhân vật trong tác phẩm Tiểu Lý phi đao:
    • Thôi Ngọc Trinh (崔玉貞)
    • Trác Ngọc Trinh (卓玉貞)