Phan Ngọc Trinh

Phan Ngọc Trinh (sinh 1958) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu An Giang.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII”. Quốc hội Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.