Ngụy Mang Quý (chữ Hán: 芒季) là vị tông chủ thứ hai của họ Ngụy, một đại gia tộc giữ chức khanh của nước Tấn, chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc, và là tổ tiên của nước Ngụy, một trong Chiến Quốc Thất hùng sau này.

Ngụy Mang Quý
Tông chủ họ Ngụy
Tiền nhiệmTất Vạn
Kế nhiệmNgụy Thù
Thông tin cá nhân
Sinhkhông rõ
Mấtkhông rõ
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Tất Vạn
Hậu duệ
Ngụy Sưu
Quốc tịchTần

Ông là con trai của Tất Vạn - vị tông chủ đầu tiên của họ Ngụy. Sau khi Tất Vạn qua đời, Mang Quý lên thế tập.

Sử sách không ghi rõ những hành trạng của ông trong thời gian làm tông chủ họ Ngụy. Cũng không rõ ông mất năm nào. Sau khi ông mất, con ông là Ngụy Sưu thế tập.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Ghi chú sửa

Mang Quý
Mất: , ?
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Cha: Tất Vạn
Tông chủ họ Ngụy
? –?
Kế nhiệm
Con: Ngụy Vũ tử