Ngữ pháp tiếng Latinh

(đổi hướng từ Ngữ pháp Latinh)

Tiếng Latinh có trật tự từ ngữ vô cùng mềm dẻo bởi vì cổ ngữ này có rất nhiều biến cách.

Trong Latin không có mạo từ xác định hoặc mạo từ không xác định như "a" hoặc "the" trong tiếng Anh. Chúng có thể được thay thế bằng những tính từ khác, chẳng hạn như ille (các dạng của ille dần dần thay đổi đơn giản thành le hoặc la trong Nhóm ngôn ngữ Rôman ngày nay) hay haec, ea, id...

Từ loạiSửa đổi

CâuSửa đổi

Biến thể của từ (inflection)Sửa đổi

Biến thể của danh từ hoặc đại từ (declension)Sửa đổi

Số đếmSửa đổi

Cách (case)Sửa đổi

GiốngSửa đổi

So sánhSửa đổi

Biến thể của động từ (conjugation)Sửa đổi

Dạng (voice)Sửa đổi

Lối (mood)Sửa đổi

Động danh từSửa đổi

Thì (tense)Sửa đổi

Động tính từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi