Mở trình đơn chính

Nghê là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 倪, Bính âm: Ni). Trong danh sách Bách gia tính họ này xếp thứ 71, về mức độ phổ biến, theo thống kê năm 1990 họ này xếp thứ 91 tại Trung Quốc, tuy nhiên theo thống kê năm 2006 thì họ này không còn nằm trong danh sách 100 họ phổ biến nhất.

Người Trung Quốc họ Nghê nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi