Nghệ An (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tên gọi Nghệ An có thể là:

  1. Xứ Nghệ hay còn gọi là xứ Nghệ An hay châu Nghệ An
  2. Trấn Nghệ An từ giữa năm Hồng Thuận nhà Hậu Lê đến năm 1831 đời Nguyễn.
  3. Tỉnh Nghệ An từ năm 1991 đến nay