Nghệ thuật chiến dịch

Nghệ thuật chiến dịch (tiếng Nga оперативное искусство, tiếng Anh operational art) là một khái niệm lý luận quân sự bắc cầu giữa chiến lượcchiến thuật được các nhà lý luận quân sự Xô Viết, mà nổi bật là Nguyên soái Liên Xô M.N TukhachevskyA.A. Svechin, giới thiệu vào giữa những năm 1920 nhằm thích ứng với quy mô lớn hơn của chiến tranh, khi chiến thắng cuối cùng không thể đạt được bằng một số ít trận đánh quyết định, mục tiêu chiến lược không thể hoàn thành bằng các hoạt động chiến thuật riêng lẻ.

Sau Chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến mà Quân đội Mỹ đã thắng trong hầu hết các trận đánh quy ước, nhưng lại thua chung cuộc, nghệ thuật chiến dịch Xô Viết dần được giới nghiên cứu quân sự Mỹ thừa nhận, rút tỉa và kết hợp với các khái niệm cơ bản về chiến dịch - chiến thuật của nhà lý luận quân sự người Đức Carl von Clausewitz để tổng kết thành Điều lệ thực hành chiến dịch của Quân đội Mỹ.

Qua ứng dụng thành công của Quân đội Mỹ và Đồng Minh ở hai cuộc chiến tranh Vùng Vịnh, nghệ thuật chiến dịch được nghiên cứu và áp dụng ở nhiều Quân đội lớn trên thế giới, đồng thời được xem là bước tiến triển lớn của khoa học quân sự hiện đại.

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

Đọc thêm sửa

 • Claus Telp, The Evolution of Operational Art, 1740-1813 From Frederick the Great to Napoleon, Routledge - UK, 2005. ISBN 978-0714657220 (ebook version)
 • David M. Glantz, The Nature of Soviet Operational Art[liên kết hỏng]. Parameter Vol. XV, 1985.
 • David M. Glantz, Soviet military operational art: In pursuit of deep battle, Frank Cass, London, 1989 ISBN 978-0-7146-4077-8
 • David M. Glantz, August storm: the Soviet strategic offensive in Manchuria Lưu trữ 2011-08-07 tại Wayback Machine. US Army Command and General Staff College, Leavenworth Papers 1983. US ISSN 0195 3451
 • House, Jonathan M.Toward Combined Arms Warfare: A Survey of 20th-Century Tactics, Doctrine, and Organization Lưu trữ 2010-07-07 tại Wayback Machine. U.S. Army Command General Staff College, 1984.
 • M. Vego. Introduction to Operational Art Downloadable PPT Lưu trữ 2013-03-09 tại Wayback Machine. JMO DEPARTMENT, U.S. NAVAL WAR COLLEGE, NEWPORT, RI.
 • Matheny, Michael R. The roots of modern American operational art, Downloadable pdf Lưu trữ 2010-12-08 tại Wayback Machine, 2003, Published by Advanced Strategic Art Program (ASAP), US Army War College
 • McKercher, B. J. C., Hennessy, M. A. (biên tập) The operational art: developments in the theories of war. Praeger Publishers 1996. ISBN 978-0-275-95305-8
 • McPadden, Christopher P. Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky (1893–1937): Practitioner and Theorist of War Lưu trữ 2010-11-05 tại Wayback Machine The Land Warfare Paper No. 56W AUGUST 2006 - AUSA
 • Sean B. Mc Farland. Tactical deep maneuver: incorporating the forward detachment concept into U.S. doctrine[liên kết hỏng]. U.S. Army Command General Staff College, 1993.
 • Simpkin, Richard E., Deep battle: The brainchild of Marshal Tuchachevskii, Brassey's Defence Publishers, London, 1987 ISBN 978-0-08-031193-7
 • US Army Filed Manual Fm71-100-3. Chapter 8: Deep Operations. Global Security. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2010. Chú thích có các tham số trống không rõ: |accessmonthday=|accessyear= (trợ giúp)