Nghệ thuật chiến dịch (tiếng Nga оперативное искусство, tiếng Anh operational art) là một khái niệm lý luận quân sự bắc cầu giữa chiến lược và chiến thuật được các nhà lý luận quân sự Xô Viết, mà nổi bật là Nguyên soái Liên Xô M.N TukhachevskyA.A. Svechin, giới thiệu vào giữa những năm 1920 nhằm thích ứng với quy mô lớn hơn của chiến tranh, khi chiến thắng cuối cùng không thể đạt được bằng một số ít trận đánh quyết định, mục tiêu chiến lược không thể hoàn thành bằng các hoạt động chiến thuật riêng lẻ.

Sau Chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến mà Quân đội Mỹ đã thắng trong hầu hết các trận đánh quy ước, nhưng lại thua chung cuộc, nghệ thuật chiến dịch Xô Viết dần được giới nghiên cứu quân sự Mỹ thừa nhận, rút tỉa và kết hợp với các khái niệm cơ bản về chiến dịch - chiến thuật của nhà lý luận quân sự người Đức Carl von Clausewitz để tổng kết thành Điều lệ thực hành chiến dịch của Quân đội Mỹ.

Qua ứng dụng thành công của Quân đội Mỹ và Đồng Minh ở hai cuộc chiến tranh Vùng Vịnh, nghệ thuật chiến dịch được nghiên cứu và áp dụng ở nhiều Quân đội lớn trên thế giới, đồng thời được xem là bước tiến triển lớn của khoa học quân sự hiện đại.

Lịch sử và nguồn gốcSửa đổi

Lý luận quân sự cận hiện đạiSửa đổi

Những vấn đề nảy sinh từ Chiến tranh Thế giới thứ nhấtSửa đổi

Bối cảnh hình thành ở Liên XôSửa đổi

Hiểu về nghệ thuật chiến dịchSửa đổi

Định nghĩa nghệ thuật chiến dịchSửa đổi

Vị trí của nghệ thuật chiến dịchSửa đổi

Nghệ thuật chiến dịch và vận động chiến dịchSửa đổi

Các thành tố của nghệ thuật chiến dịchSửa đổi

Thành tố không gianSửa đổi

Thành tố thời gianSửa đổi

Thành tố quân lựcSửa đổi

Nội dung của nghệ thuật chiến dịchSửa đổi

Lý thuyết điểm trọng tâmSửa đổi

Lý thuyết về điểm quyết địnhSửa đổi

Lý thuyết điểm dừngSửa đổi

Các giai đoạn của một chiến dịchSửa đổi

Sắp xếp và đồng bộ hoá các chiến dịchSửa đổi

Nghệ thuật chiến dịch trong thực tiễnSửa đổi

Ứng dụng của Hồng quân trong Chiến tranh thế giới thứ haiSửa đổi

Sự thừa nhận và ứng dụng ở Quân đội Hoa KỳSửa đổi

Nghệ thuật chiến dịch trong khoa học quân sự hiện đạiSửa đổi

Nghệ thuật chiến dịch thể hiện rõ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam

Chú thíchSửa đổi

Chú thích
Nguồn dẫn

Tham khảoSửa đổi