Nguyễn Duy Gia (sinh năm 1928) là nhà quản lý kinh tế, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông sinh năm 1938 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Quá trình công tácSửa đổi

Lớn lên ông theo học ngành kinh tế.

Năm 1974, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học Kinh tế tại trường Ðại học Tổng hợp Humboldt, Beclin, CHDC Ðức.

Ngày 19/2/1981 – 21/6/1986 ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và là người trẻ nhất được bổ nhiệm chức vụ này[1] (kế nhiệm là Lữ Minh Châu).

Sau đó ông chuyển sang giữ chức Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trường Học viện Hành chính Quốc gia (1991 - 1997)[2]

Sau khi nghỉ hưu ông chuyển sang công tác nghiên cứu khoa học.

Hiện ông đang giữ chức Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế Tài chính tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thíchSửa đổi