Nguyễn Hữu Phước

Nguyễn Hữu Phước (sinh 1957) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Cà Mau.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.