Nguyễn Nho Tông

Nguyễn Nho Tông (chữ Hán: 阮儒宗)[1]thượng thư[2] thời Lê sơ, đỗ tiến sĩ năm 1478.[3]

Nguyễn Nho Tông
阮儒宗
Thông tin chung
Học vấnTiến sĩ
Chức quanThượng thư
Giới tínhNam
Quốc giaĐại Việt
Triều đạiLê sơ, Mạc

Thân thếSửa đổi

Nguyễn Nho Tông là người làng Vực Đường,[4] huyện Thiên Thi,[5][2] phủ Khoái Châu[6] (Hưng Yên).[1][3][7]

Sự nghiệpSửa đổi

Ông đỗ đồng tiến sĩ[2] khoa Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức năm 1478. Về sau làm đến chức thượng thư.[7] Khi nhà Mạc giành ngôi nhà Lê sơ, ông không chịu ra làm quan.[3]

Nhận địnhSửa đổi

Phan Huy Chú có viết một mục về ông trong phần "Bề tôi tiết nghĩa" tại Lịch triều hiến chương loại chí, phần Nhân vật chí. Theo Phan Huy Chú, do không chịu làm quan nhà Mạc, Nguyễn Nho Tông được khen là có tiết nghĩa.[3]

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a ă Phan Văn Các & Hoàng Văn Lâu 1997, tr. 341
 2. ^ a ă â Cao Xuân Dục 1967, tr. 48
 3. ^ a ă â b Phan Huy Chú 2014, tr. 410
 4. ^ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 1998, tr. 23.
 5. ^ Nguyễn Quang Ân và đồng nghiệp 2000, tr. 126.
 6. ^ Đỗ Văn Ninh 2000, tr. 147.
 7. ^ a ă Bùi Văn Vượng 2012, tr. 436

Thư mụcSửa đổi

 1. Cao Xuân Dục (1967), Đại-Nam nhất-thống-chí, tập 21 (bằng tiếng Việt), Nha Văn-hóa, Bộ Quốc-gia Giáo-dục
 2. Phan Văn Các; Hoàng Văn Lâu (1997), Bia Văn miếu Hà Nội (bằng tiếng Việt), Nhà xuất bản Thế giới
 3. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1998), Lịch sử đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập 1 (bằng tiếng Việt), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
 4. Đỗ Văn Ninh (2000), Văn bia Quốc tử giám Hà Nội (bằng tiếng Việt), Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
 5. Nguyễn Quang Ân; Nguyễn Xuân Cần; Nguyễn Quang Lộc; Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam (2000), Hiền tài là nguyên khí quốc gia (bằng tiếng Việt), Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử - văn hóa Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang
 6. Bùi Văn Vượng (2012), Tổng tập dư địa chí Việt Nam, tập 2 (bằng tiếng Việt), Nhà xuất bản Thanh niên
 7. Phan Huy Chú (2014), Nguyễn Minh Nhựt; Nguyễn Thế Truật; Trần Đình Việt; Đào Thị Tú Uyên; Võ Thị Ngọc Phượng (biên tập), Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, Nhân vật chí (bằng tiếng Việt), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Trẻ, ISBN 978-604-1-03015-2