Nguyễn Song Phi [1][2][3][4] là một sĩ quan cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng. Ông nguyên là Phó Tổng Tham mưu trưởng (2008 - 2011)

Thân thế và Sự nghiệp

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ “Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh”.
  2. ^ “Trung tướng Nguyễn Song Phi tiếp Đoàn đại biểu công dân Campuchia”.
  3. ^ “Thăng quân hàm thiếu tướng lên trung tướng”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 20 tháng 10 năm 2014.
  4. ^ “Bám sát nhiệm vụ quốc phòng, chủ động triển khai công tác tổ chức lực lượng”.[liên kết hỏng]