Nguyễn Thành Tám

Đầu Sư Thượng Tám Thanh/Nguyễn Thành Tám (sinh ngày 18 tháng 04 năm 1936) là một tu sĩ đạo Cao Đài, và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X (thuộc đoàn đại biểu Tây Ninh).[1]

Hiện tại ông là Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.