Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa (sinh 1958) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Hà Nội.[1]

Tham khảoSửa đổi