Nguyễn Thị Vân Anh

Hoàng Quý Phi Nguyễn Thị Vân Anh (1879 - ?) là con gái của Diên Lộc Quận công Nguyễn Thân là võ quan nhà Nguyễn, và theo Pháp tuyệt đối.

Nguyễn Thị Vân Anh
Thành Thái đế Hoàng quý phi
Thông tin chung
Phu quânThành Thái (phế đế)
Tước hiệuMậu Tần (懋嬪)
Hoàng Quý Phi (皇貴妃)
Hoàng Đích Mẫu (皇嫡母)
Thân phụNguyễn Thân Vũ Hiển điện Đại Học sĩ
MấtKhông rõ

Tiểu sửSửa đổi

Thân thếSửa đổi

Cha bà là một võ tướng nhà Nguyễn theo Pháp tuyệt đối, đồng thời ông cùng Tuy Lý Vương Miên TrinhNguyễn Trọng Hợp là ba Phụ chính Đại thần thời Thành Thái. Nhưng ông mới là người nắm trong tay thực quyền thế lực lớn mạnh nhất.

Ngoài ra anh bà là Nguyễn Hi nhậm chức Tổng đốc tỉnh Thanh Hoá, cưới con gái trưởng của vua Dục ĐứcMỹ Lương Công chúa làm vợ.

Em gái bà là Nguyễn Thị Đình gả cho Tuyên Hoá Vương Bửu Toàn, là con thứ chín của Dục Đức cũng tức là em trai ruột của vua Thành Thái.

Nhập cungSửa đổi

Năm Thành Thái thứ 5 (1893) bà nhập cung sơ phong Tam giai Mậu Tần (三階懋嬪). Năm Thành Thái thứ 9 (1897), bà được tấn phong làm Hoàng Quý Phi, đứng đầu Lục viện quản lý phi tần.

Năm Duy Tân nguyên niên (1907), bà nhận sách phong làm Hoàng Đích Mẫu (皇嫡母). Duy Tân năm thứ 14, Duy Tân bị phế, Pháp bổ nhiệm Khải Định lên làm vua, tháng 8 năm đó triều đình nhà Nguyễn quyết định phế dòng Thành Thái, nên tất cả các phi tần của ông đều bị giáng làm phủ thiếp, riêng bà được tại vị vì cha bà theo Pháp.

Tham khảoSửa đổi