Nguyễn Tiến Hải (kiểm sát viên)

Nguyễn Tiến Hảikiểm sát viên cao cấp người Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Nguyễn Tiến Hải
Chức vụ
Nhiệm kỳ – đương nhiệm
Vị trí Việt Nam
Thông tin chung
Danh hiệukiểm sát viên cao cấp
Nghề nghiệpkiểm sát viên
Đảng chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiểu sử

sửa

Từ năm 2014 đến nay (2018.07), Nguyễn Tiến Hải là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận.[1][2]

Ngày 19 tháng 4 năm 2017, Nguyễn Tiến Hải được trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp.[2]

Phong tặng

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Hải Thượng. “Kiểm sát viên bị cắt cổ, cắt gân: nghi bị trả thù”. Báo Đất Việt. 2014-03-12. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 3 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2018.
  2. ^ a b Sơn Tùng. “Viện trưởng VKSNDTC bổ nhiệm 1.439 kiểm sát viên các ngạch”. Tạp chí Kiểm sát. 2017-04-19. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2018.
  3. ^ Dạ Nguyệt - Văn Miên. “Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba”. Báo Ninh Thuận. 2018-01-25. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2018.