Nguyễn Văn Hiếu (Cà Mau)

Nguyễn Văn Hiếu (24 tháng 12 năm 19226 tháng 3 năm 1991) là một chính khách Việt Nam, nguyên giáo sư.

Nguyễn Văn Hiếu tại Cộng hòa Dân chủ Đức, 1971
Nguyễn Văn Hiếu
Chức vụ
Bộ trưởng Bộ Văn hóa
Nhiệm kỳ24 tháng 6 năm 1976 – 30 tháng 6 năm 1986
10 năm, 6 ngày
Tiền nhiệmLưu Hữu Phước
Kế nhiệmTrần Văn Phác
Thông tin chung
Sinh(1922-12-24)24 tháng 12, 1922
Mất6 tháng 3, 1991(1991-03-06) (68 tuổi)

Ông sinh quán tại Cà Mau, tham gia cướp chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám tại Cà Mau. Thành viên Liên Việt, ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1951. Ông còn là thành viên Đảng Dân chủ. Từ năm 1960 ông tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam, một thời gian là Tổng thư ký Mặt trận. Năm 1973 được bổ nhiệm Bộ trưởng Nhà nước trong Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa từ 1976 đến 1977, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin từ 1977 đến 21/6/1986.

Ông mất năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiền nhiệm:
Hoàng Minh Giám
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Việt Nam
19761986
Kế nhiệm:
Trần Văn Phác

Tham khảo

sửa