Nguyễn Văn Lợi

trang định hướng Wikimedia

Nguyễn Văn Lợi là một cái tên người Việt khá phổ biến. Một số nhân vật nổi bật cùng mang tên này như: