Nguyễn Văn Sơn hay Nguyễn Sơn là một tên người Việt khá phổ biến. Một số nhân vật nổi bật mang tên này như:

Xem thêmSửa đổi