Nguyễn Văn Trị là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, hiện là Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Binh chủng Thông tin Liên lạc[1]

Xuất thân sửa

Ông sinh năm 1968, quê quán ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Thân thế binh nghiệp sửa

Trước năm 2014, ông là Chính uỷ Lữ đoàn Thông tin 205.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm chính trị Binh chủng Thông tin Liên lạc.

Từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018, ông tham gia Lớp đào tạo cán bộ cao cấp chiến dịch, chiến lược tại Học viện Quốc phòng.

Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm chính trị Binh chủng Thông tin Liên lạc.

Tháng 6 năm 2019, ông được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Phó Chính uỷ Binh chủng Thông tin Liên lạc.

Tháng 8 năm 2023, ông được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Chính uỷ Binh chủng Thông tin Liên lạc.[2][3]

Thiếu tướng (2023)

Tham khảo sửa

  1. ^ “Công tác Đảng, Công tác Chính trị”.
  2. ^ “Bổ nhiệm Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc”. Báo Chính phủ. 30 tháng 8 năm 2023.
  3. ^ “Tổ chức Hội nghị bàn giao Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc”. Báo QĐND. 30 tháng 8 năm 2023.