Nhà cách mạng

người tích cực tham gia hoặc cổ xúy cho cách mạng

Nhà cách mạng (tiếng Anh: revolutionary hoặc revolutionist) là một người tham gia tích cực hoặc ủng hộ cách mạng. Ngoài ra, thuật ngữ revolutionary khi được dùng như một tính từ còn chỉ đến một điều gì đó có tác động lớn và đột ngột lên xã hội hay lên một vài khía cạnh của nỗ lực con người.

Một số nhà cách mạngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi