Nhà nước Buryat-Mông Cổ


Nhà nước Buryat-Mông Cổ [a] là một nhà nước Buryat-Mông Cổ,[1] đã tồn tại trong nội chiến Nga. Nó được thành lập theo quyết định của Đại hội toàn Buryat đầu tiên vào ngày 25 tháng 4 năm 1917. Cơ quan chính phủ chính là Burnazkom, Ủy ban Quốc gia Buryat.[1]

Nhà nước Buryat-Mông Cổ
1917–1921
Buryat-Mông Cổ và cựu Đế quốc Nga năm 1918
Buryat-Mông Cổ và cựu Đế quốc Nga năm 1918
Thủ đôChita
Ngôn ngữ thông dụngBuryat-Mông Cổ, tiếng Mông Cổ, tiếng Nga
Tôn giáo chính
Phật giáo Tây Tạng, Chính thống giáo Đông phương
Chính trị
Chính phủCộng hòa
Lập phápBurnazkom
Lịch sử 
25 tháng 4 1917
1921
Kinh tế
Đơn vị tiền tệRúp Đế quốc Nga
Tiền thân
Kế tục
Cộng hòa Nga
Cộng hòa Viễn Đông
Cộng hòa Viễn Đông
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga

Sau sự sụp đổ của Cộng hòa Nga dưới sự hình thành của Bạch vệ và phân chia Tiệp Khắc, nhà nước Buryat-Mông Cổ đã được Liên Xô công nhận vào năm 1918, và sau đó là Chính phủ Transbaikalia của Grigory Semyonov.[2] Nhà nước chính thức không còn tồn tại sau sự hình thành của Cộng hòa Viễn Đông, vốn đã chia Buryat-Mông Cổ trong hai nửa: 4 aimag trở thành một phần của Cộng hòa Viễn Đông, trong khi 4 thành Buryat-Mông Cổ khác trở thành xứ tự trị ở Nga Xô Viết.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ a b Бабаков В. В., Бурнацком - Бурнардума: первый опыт национально-государственного строительства в Бурятии, Улан-Удэ, 1997 г.
  2. ^ Образование Бурят-Монгольской АССР как реализация национальной политики Советского государства

Ghi chú sửa

  1. ^ tiếng Buryat Nga: ᠪᠤᠷᠢᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ