Mở trình đơn chính

Quần thể các nhà thờ gỗMaramureş bao gồm 8 nhà thờ bằng gỗ nằm ở các vùng khác nhau là Barsana, Budesti, Desesti, Ieud, Sisesti, Poienile Izei, Târgu-Lapus Maramureş, thuộc vùng Transilvania được xây dựng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Cụ thể:

  • Nhà thờ giáo hội và Đức trinh nữ ở Barsana.
  • Nhà thờ Saint Nicholas ở Budesti.
  • Nhà thờ thánh Paraskeva ở Desesti.
  • Nhà thờ Giáng sinh ở Ieud.
  • Nhà thờ các thánh ở Plopis, Sisesti.
  • Nhà thờ Giáo hội thánh Parasceve ở Poienile Izei.
  • Nhà thờ các thánh ở Rogoz, Târgu-Lapus
  • Nhà thờ các thánh ở Surdesti, Sisesti.

Nhà thờ gỗ ở Maramureş

UNESCO logo.svg Welterbe.svg
Di sản thế giới của UNESCO
Botiza monastery 01.JPG
Quốc gia Romania
KiểuVăn hóa
Hạng mụciv
Tham khảo904
Vùng UNESCOchâu Âu
Lịch sử công nhận
Công nhận1999 (kỳ họp thứ 23)

Nhà thờ được thiết kế và xây dựng thủ công. Kiến trúc của các nhà thờ là mái cao, một hoặc hai mái và có tháp chuông ở phía tây của nhà thờ.

Các nhà thờ gỗ ở Maramureş là ví dụ điển hình về kiến trúc bằng gỗ và tôn giáo chính thống, ảnh hưởng của kiến trúc Gothic trở thành truyền thống nghệ thuật xây dựng nhà thờ gỗ.

Hình ảnhSửa đổi


Tham khảoSửa đổi