Nhâm Diên (tiếng Trung: 壬延)[1](?-?), người huyện Uyển, là thái thú quận Cửu Chân vào đầu thế kỷ 1 thời Hán Quang Vũ Đế, giai đoạn Bắc thuộc lần I trong lịch sử Việt Nam.

Nhâm Diên sang làm thái thú khoảng sau năm 29. Nhân Diên là tỏ ra là người trị dân có lòng nhân chính, mang văn hoá Khổng, Mạnh dậy dân ta. Âm mưu là đồng hoá dân Lĩnh Nam ta thành dân Hán. Nhâm Diên ở Cửu Chân được 4 năm thì được thăng chức về Trung Quốc đi làm quan chỗ khác.

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Từ điển Hán Việt Trích dẫn phiên từ 延 thành duyên, khác với Từ điển Thiều Chửu, Đào Duy AnhTrần Văn Chánh.