Hạch nhân hay nhân con (Nucleolus) là một cấu trúc dạng hình cầu, có trong nhân tế bào động vật, thực vật, dễ nhận thấy dưới kính hiển vi quang học. Có thể có một đến vài hạch nhân trong nhân, số lượng hạch nhân tỉ lệ thuận với nhu cầu về protein của tế bào. Hạch nhân biến đi trong quá trình phân chia tế bào.

Sinh học tế bào
Tế bào động vật
Animal Cell.svg
Hạch nhân bên trong nhân tế bào.

Cấu trúcSửa đổi

Trong hạch nhân chứa một vùng DNA mã hóa cho các loại rRNA có nguồn gốc từ eo thứ cấp của NST, gọi là vùng (NOR) (Nucleolar Organizing Regions).

Chức năngSửa đổi

Hạch nhân tổng hợp RNA ribosom rRNA, giúp việc tạo ribosom, có vai trò quan trọng trong những tế bào sinh ra nhiều protein.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi