Nhóm ngôn ngữ Borneo

Nhóm ngôn ngữ Borneo là một nhóm địa lý của các ngôn ngữ bản địa thuộc ngữ hệ Nam Đảo ở đảo Borneo, và tiếng Malagasy được nói ở đảo Madagascar nằm ở ngoài khơi bờ biển phía đông của châu Phi ở Ấn Độ Dương. Loại trừ là tiếng Iban (Malayic Dayak) và ngôn ngữ Malayo khác.

Borneo
(geographic)
Phân bố
địa lý
Borneo
Phân loại ngôn ngữ họcNam Đảo
Ngôn ngữ con:
Glottolog:Không
nort2892  (North Bornean)[1]
grea1283  (Barito)[2]
kaya1333  (Kayanic)[3]
land1261  (Land Dayak)[4]
{{{mapalt}}}
Các nhóm ngôn ngữ Borneo

Có rất ít lý do để nghĩ rằng chúng tạo thành một nhánh phả hệ.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “North Bornean”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “Barito”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  3. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “Kayanic”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  4. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “Land Dayak”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.