Nhũ hương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Nhũ hương)

Nhũ hương trong tiếng Việt có thể đề cập tới một trong hai loại nhựa cây cũng như các loài thực vật liên quan dưới đây: