Nhũ hương (nhựa Boswellia spp.)

Nhũ hương là một loại nhựa thơm được dùng làm nguyên liệu trong hương đốtnước hoa, được lấy từ cây của nhiều loài thuộc chi Boswellia, đặc biệt là B. sacra, B. frereana, B. serrata, và B. papyrifera.[1][2] Nhũ hương được nhắc đến trong Kinh thánh Hebrew, đây cũng là một trong ba vật phẩm được tặng cho Hài nhi Giêsu.

Nhũ hương từ Yemen.

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ Tucker, A. (1986). “Frankincense and myrrh”. Economic Botany. 40 (4): 425–433. doi:10.1007/bf02859654.
  2. ^ “TPL, treatment of Boswellia. The Plant List; Version 1.1. (published on the internet). Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden. 2013. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2014.