Nhảy

trang định hướng Wikimedia

Nhảy chủ yếu nói đến hành vi bật người lên cao của con người hoặc động vật gọi là động tác bật nhảy (phi thân, tung mình). Ngoài ra nhảy có thể đề cập đến:

Một vận động viên đang nhảy sào

Nghệ thuậtSửa đổi

Thể thaoSửa đổi

Trò chơiSửa đổi

KhácSửa đổi