Mở trình đơn chính

Nhảy

trang định hướng Wikimedia


Nhảy chủ yếu nói đến hành vi bật người lên cao của con người hoặc động vật. Ngoài ra nhảy có thể đề cập đến:

Nghệ thuậtSửa đổi

Thể thaoSửa đổi

Trò chơiSửa đổi

KhácSửa đổi