Nhi thiền vu (giản thể: 儿单于; phồn thể: 兒單于; bính âm: Érchányú, trị vì 105- 102 TCN), tên thời trẻ là "Ô Sư Lư" (烏師廬, theo Hán thư là Chiêm Sư Lư) là một thiền vu của Hung Nô. Ông là con trai của Ô Duy thiền vu. Do ông còn rất nhỏ khi lên ngôi thiền vu, nên được gọi là "Nhi thiền vu".

Nhi thiền vu
兒單于
Thiền vu Hung Nô
Nhiệm kỳ
105 TCN-102 TCN
Tiền nhiệmÔ Duy thiền vu
Kế nhiệmHa Lê Hồ thiền vu
Thông tin cá nhân
Mất101 TCN
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Ô Duy thiền vu

Từ thời kỳ của Ô Sư Lư, trọng tâm Hung Nô ngày càng dịch chuyển theo hướng tây bắc. Ô Sư Lư "hiếu sát phạt", quốc nhân bất an. Tả đại đô úy muốn giết thiền vu, năm 104 TCN, gửi người thỉnh cầu nhà Hán phát binh chi viện. Năm 103 TCN, nhà Hán phái Triệu Phá Nô suất lĩnh hơn 2 vạn kị binh đi lên phía bắc chi viện cho tả đại đô úy, tả đại đô úy biết đại quân nhà Hán sắt đến, bắt đầu hành sự, bị thiền vu phát giác, tả đại đô úy bị giết. Quân Hán về sau bị tiêu diệt toàn bộ.

Tiền nhiệm
Ô Duy thiền vu
Thiền vu Hung Nô
105-102 TCN
Kế nhiệm
Ha Lê Hồ thiền vu

Tham khảo

sửa