Nitơ oxide có thể đề cập đến một hợp chất của oxynitơ, hoặc hỗn hợp của các hợp chất như vậy:

Anion

sửa

Cation

sửa

Khoa học khí quyển

sửa

Trong hóa học khí quyển:

 • NO
  x
  (hoặc NOx), shorthand của NONO
  2
  [1][2]
 • NO
  y
  (hoặc NOy)
 • NO
  z
  (hoặc NOz) = NO
  y
  NO
  x

Tham khảo

sửa
 1. ^ United States Clean Air Act, 42 U.S.C. § 7602
 2. ^ Seinfeld, John H.; Pandis, Spyros N. (1997), Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, Wiley-Interscience, ISBN 0-471-17816-0