Noto là một đô thị (comune) ở tỉnh Siracusa, vùng Sicilia của Ý. Đô thị Noto có diện tích km2, dân số thời điểm 31 tháng 5 năm 2005 là người. Các đơn vị dân cư: Noto giáp với các đô thị:

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa