Num Pompilius là một vị vua bán thần thoại và là vua thứ hai của Vương quốc La Mã. Ông lên ngôi sau cái chết của Romuus, vị vua sáng lập ra La Mã cổ đại. Numa trị vì từ khoảng 717-673 TCN. Sau khi ông chết năm 673 TCN ở tuổi già, Tullus Hostilius lên ngôi vua.

Numa Pompilius

Tham khảoSửa đổi

Tiền nhiệm:
Romulus
Quốc vương La Mã
717-673 trước Công nguyên
Kế nhiệm:
Tullus Hostilius