Otavit là một khoáng vật cacbonat cadmi hiếm gặp, có công thức hóa học CdCO3. Otavit kết tinh theo hệ ba phương, có ánh adamantin.

Otavit
Otavit, Tsumeb, Oshikoto, Namibia
Thông tin chung
Thể loạiKhoáng vật cacbonat
Công thức hóa họcCdCO3
Phân loại Strunz05.AB.05
Hệ tinh thểBa phương
Nhận dạng
Tham chiếu[1][2][3]

Nó được mô tả đầu tiên năm 1906 ở quận Tsumeb gần Otavi, Namibia.

Tham khảo sửa