PS/2

trang định hướng Wikimedia

PS2, PS/2 có thể là: