Pagalungan là một đô thị hạng 1 ở tỉnh Maguindanao, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 25.908 người trong 4.715 hộ.

Bản đồ Maguindanao với vị trí của Pagalungan

Các đơn vị hành chính sửa

Pagalungan được chia ra 12 barangay.

 • Bagoenged
 • Buliok
 • Damalasak
 • Galakit
 • Inug-ug
 • Kalbugan
 • Kilangan
 • Kudal
 • Layog
 • Linandangan
 • Poblacion
 • Dalgan

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa