Pascal (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Pascal)

Pascal nó là danh từ giống đực Pascal trong các thứ tiếng châu Âu có nguồn gốc từ paschalis trong tiếng Latinh, nghĩa là "sinh vào", hoặc có liên hệ với ngày lễ Phục sinh. Các tên gọi Paschal, Pasqual, Pasquale, Pascali, Pascha, PacePasco đều là những biến thể của Pascal.

Ngoài ra Pascal có thể đề cập đến: