Paul-François Puginier

(đổi hướng từ Paul-Francois Puginier)
Paul-François Puginier

Paul-Francois Puginier Phước (1835-1892) là một giáo sĩ người Pháp, Giám mục địa phận Tây Đàng Ngoài và cũng là thành viên của Hội Thừa sai Paris.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • E. LOUNET, Vie de Mgr Puginier, évêque de Mauricastre, Vicaire apostolique du Tonkin occidental. Hanoi 1894