Phát ngôn thù hận

Lời lẽ thể hiện sự căm ghét đối với cá nhân, tổ chức

Phát ngôn thù hận là một tuyên bố nhằm hạ thấp và đối xử hung bạo người khác, hoặc sử dụng ngôn ngữ hoặc cử chỉ độc ác và xúc phạm trên cơ sở thành viên thực sự hoặc bị cáo buộc trong một nhóm xã hội.[1] Phát ngôn thù hận là lời nói tấn công một người hoặc một nhóm trên cơ sở các thuộc tính được bảo vệ như chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới tính, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, nguồn gốc quốc gia, sex, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới tính.[2][3] Luật pháp của một số quốc gia mô tả ngôn từ kích động thù địch là lời nói, cử chỉ, hành vi, viết hoặc hiển thị kích động bạo lực hoặc hành động mang tính định kiến đối với một nhóm hoặc cá nhân trên cơ sở thành viên của họ trong nhóm, hoặc chê bai hoặc đe dọa một nhóm hoặc cá nhân cơ sở thành viên của họ trong nhóm. Luật pháp có thể xác định một nhóm dựa trên các đặc điểm nhất định.[4][5][6] Ở một số quốc gia, ngôn từ kích động thù địch không phải là một thuật ngữ hợp pháp.[7] Ngoài ra, ở một số quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, ngôn từ kích động thù địch được bảo vệ theo hiến pháp.[8][9][10]

Thẻ SIM ở Ba Lan với khẩu hiệu của chiến dịch chống lời nói căm thù "Lời nói có sức mạnh, hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan"

Ở một số quốc gia, nạn nhân của ngôn từ kích động thù địch có thể tìm cách khắc phục theo luật dân sự, luật hình sự hoặc cả hai. Một trang web có chứa lời nói ghét (lời nói ghét trực tuyến) có thể được gọi là trang web ghét. Nhiều trang trong số này chứa các diễn đàn Internet và bản tóm tắt tin tức nhấn mạnh một quan điểm cụ thể.

Đã có nhiều tranh luận về quyền tự do ngôn luận, ngôn từ kích động thù địch và luật cấm ngôn luận.[11]

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ "Hate speech." ''Britannica Academic'', Encyclopædia Britannica, 17 Aug. 2015. academic-eb-com.ezproxy.scottsdalecc.edu/levels/collegiate/article/hate-speech/602988. Truy cập 30 Mar. 2019.
 2. ^ Definitions for "hate speech" Lưu trữ 2015-09-23 tại Wayback Machine, Dictionary.com. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2011
 3. ^ Nockleby, John T. (2000), "Hate Speech" in Encyclopedia of the American Constitution, ed. Leonard W. Levy and Kenneth L. Karst, vol. 3. (2nd ed.), Detroit: Macmillan Reference US, pp. 1277–79. Cited in "Library 2.0 and the Problem of Hate Speech," by Margaret Brown-Sica and Jeffrey Beall, Electronic Journal of Academic and Special Librarianship, vol. 9 no. 2 (Summer 2008).
 4. ^ “Criminal Justice Act 2003”. www.legislation.gov.uk. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2017.
 5. ^ An Activist's Guide to The Yogyakarta Principles (PDF) (Bản báo cáo). ngày 14 tháng 11 năm 2010. tr. 125. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 4 tháng 1 năm 2017.
 6. ^ Kinney, Terry A. (2008). Hate Speech and Ethnophaulisms. The International Encyclopedia of Communication. doi:10.1002/9781405186407.wbiech004. ISBN 9781405186407.
 7. ^ “CNN's Chris Cuomo: First Amendment doesn't cover hate speech”.
 8. ^ Stone, Geoffrey R. (1994). "Hate Speech and the U.S. Constitution." East European Constitutional Review, vol. 3, pp. 78-82.
 9. ^ Volokh, Eugene (ngày 5 tháng 5 năm 2015). “No, there's no "hate speech" exception to the First Amendment”. The Washington Post. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2017.
 10. ^ Volokh, Eugene (ngày 19 tháng 6 năm 2017). "Supreme Court Unanimously Reaffirms: There Is No ‘Hate Speech’ Exception to the First Amendment." WashingtonPost.com. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2018.
 11. ^ Herz, Michael and Peter Molnar, eds. 2012. The content and context of hate speech. Cambridge University Press.