Phân cấp hành chính Anh

Phân cấp hành chính Anh tạo thành một hệ thống các đơn vị hành chính và các khu vực nghi lễ phi hành chính.

Phân cấp hành chính Anh
Administrative map of England (2010)
Phân cấp hành chính ở Anh (tính tới 2010) với chính quyền địa phương: 2 cấp hạt không thuộc vùng đô thịhuyện không thuộc vùng đô thị của chúng; huyện vùng đô thị; cơ quan đơn nhất; Khu tự quản Luân Đôn; và sui generis Thành phố Londonquần đảo Scilly.
Vị tríAnh
Đơn vị hành chính thấp hơn
LoạiCon số
Vùng9
hạt nghi lễ48
hạt vùng đô thị6
hạt không thuộc vùng đô thị77
huyện326D1
~4,500

Nhìn chung, nước Anh được chia thành 9 Vùng và 48 hạt nghi lễ, mặc dù chúng chỉ có một vai trò hạn chế trong chính sách công. Đối với các mục đích của chính quyền địa phương, nước Anh được chia thành các hạt, huyện và các . Trong một số khu vực, hạt, huyện thành lập một cơ cấu hành chính hai tầng, trong khi ở những nơi khác chúng được kết hợp dưới một cơ quan đơn nhất. Các xã chỉ bao gồm một phần của nước Anh.

Hệ thống hiện tại là kết quả của cuộc cải cách nhiều lần trong đó có nguồn gốc của nó trong pháp luật được ban hành vào năm 1965 và năm 1972.[1]

Ghi chúSửa đổi

  • ^C1   Also a ceremonial county of identical area.
  • ^C2   Also a ceremonial county covering a larger area.
  • ^C3   Cumbria, Hertfordshire, Norfolk, Northamptonshire, Oxfordshire, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex and Worcestershire occupy the same area as the ceremonial county; Buckinghamshire, Cambridgeshire, Derbyshire, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Hampshire, Kent, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, North Yorkshire, Nottinghamshire, Somerset and Staffordshire are larger for ceremonial purposes, being combined with one or more unitary authorities.
  • ^D1   Metropolitan (36); non-metropolitan two-tier (201); unitary authority (55); London borough (32); sui generis (2).
  • ^NC   Berkshire has no county council and the districts function as unitary authorities.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Jones, B., Kavanagh, D., Moran, M. & Norton, P., Politics UK, (2004), Pearson Longman.

Liên kết ngoàiSửa đổi