Mở trình đơn chính

Các đơn vị hành chính địa phương của România gồm 2 cấp. Cấp thứ nhất là 41 judeţe và thành phố Bucharest. Cấp này đồng thời là đơn vị cấp NUTS-cấp 3 của Liên minh châu Âu. Cấp thứ hai gồm 103 thành phố (tiếng România: municipu), 221 thị trấn (oraşelor) và 2827 xã (comună). Hiện nay, România đang xúc tiến chương trình xây dựng 8 vùng (regiuni) - tương đương với NUTS-cấp 2 - song các vùng này không phải là đơn vị hành chính chính thức.

Danh sách hạtSửa đổi

Danh sách các thành phố và thị trấnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi