Có 4 dong trong Dobong-gu.

Danh sách dân số và diện tíchSửa đổi

Tên Dân số Vùng Mật độ dân số
Banghak-dong 89,855 4.07 km² (1.57 sq mi) 22,077 /km² (57,180 /sq mi)
Dobong-dong 56,990 9.55 km² (3.7 sq mi) 5,697 /km² (15,402 /sq mi)
Chang-dong 136,898 4.35 km² (1.68 sq mi) 31,471 /km² (81,509 /sq mi)
Ssangmun-dong 84,893 2.81 km² (1.08 sq mi) 30,211 /km² (78,246 /sq mi)

Thông tin chungSửa đổi

Tên Phân khu Điểm hấp dẫn Hình ảnh Vị trí Mô tả
Banghak-dong
 • Banghak 1-dong
 • Banghak 2-dong
 • Banghak 3-dong
 
Chang-dong
 • Chang 1-dong
 • Chang 2-dong
 • Chang 3-dong
 • Chang 4-dong
 • Chang 5-dong
 
Dobong-dong
 • Dobong 1-dong
 • Dobong 2-dong
 
Ssangmun-dong
 • Ssangmun 1-dong
 • Ssangmun 2-dong
 • Ssangmun 3-dong
 • Ssangmun 4-dong
 

Tham khảoSửa đổi