Phân cực (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phân cực có thể là: