Phân lớp (địa chất)

Trong địa chất học, phân lớp (hay phân tầng, phân sàng) đề cập đến hiện tượng phân chia tầng đất đá thành các lớp (tiếng Anh: bed) đá trầm tích khác nhau. Các lớp này được tạo thành từ các phần đá trầm tích lắng đọng trên bề mặt Trái Đất trong thời gian dài.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Einsele, Gerhard (1991). Cycles and Events in Stratigraphy. New York. tr. 955. 

Liên kết ngoàiSửa đổi