Phó Tổng thống Hàn Quốc

Phó Tổng thống Hàn Quốc(대한민국 부통령 大韓民國副統領) là người giữ một chức vụ công do Bản Hiến pháp đầu tiên của Hàn Quốc(1948 - 1960) tạo ra, xếp hạng 2 trong bảng xếp hạng các tổ chức chính phủ. Từ năm 1948 đến năm 1960, Phó Tổng thống là người đầu tiên trong thứ tự kế nhiệm lên làm tổng thống nếu như Tổng thống Hàn Quốc qua đời, từ chức hay bị bãi nhiệm.

Phó Tổng thống Hàn Quốc
Chang Myon
Bổ nhiệm bởiDirect election
Nhiệm kỳ4 năm
Thành lập24 tháng 7 năm 1948
Người đầu tiên giữ chứcYi Si-yeong
Người cuối cùng giữ chứcChang Myon
Bãi bỏ23 tháng 4 năm 1960
Bản Hiến pháp đầu tiên của Hàn Quốc

Danh sách Phó tổng thống Hàn Quốc

sửa
Chang MyonHam Tae-yeongJang Taek-sangKim Seong-suHeo JeongLee See-yeong
Phó Tổng thống Hàn Quốc
Hangul
부통령
Hanja
副統領
Romaja quốc ngữBootongryeong
McCune–ReischauerPutongnyong

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa