Phương Hữu Việt

Phương Hữu Việt (sinh 1 tháng 7 năm 1964 tại xã Phú Lương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, XI, XII, XIII thuộc đoàn Bình Dương.[1][2][3]

Tiểu sửSửa đổi

Tên thường gọi: Phương Hữu Việt

Ngày sinh: ngày 1 tháng 7 năm 1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

Nơi ứng cử: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Khóa XIIISửa đổi

đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, XI, XII, XIII

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Phú Lương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội hợp tác phát triển Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam - LB Nga, Ủy viên Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: 34B Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 7/5/1992

Nơi ứng cử: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Thông tin Đại biểu Quốc hội khóa XIII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2017. 
  2. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012. 
  3. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012. 

Con cái: Phương Hồng Minh