Phạm Quốc Anh

Phạm Quốc Anh (sinh 1940) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Đồng Nai.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Tên thường gọi: Quốc Anh

Ngày sinh: 11/4/1940

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Mình, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Trình độ chính trị: _

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa chất; Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; Uỷ viên Đoàn chủ tịch TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá 2004 - 2009.

Nơi làm việc: Hội Luật gia Việt Nam, số 261 A2 Thụy Khuê, Hà Nội

Ngày vào đảng: 26/11/1961

Nơi ứng cử: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi