Phạm Thị Phương

Phạm Thị Phương (sinh năm 1981) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Hà Tĩnh.[1]

Ngày sinh: 11/7/1981

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

Nghề nghiệp, chức vụ: Bác sĩ điều trị khoa Tim mạch - Lão học - bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XII, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Ngày vào đảng: 6/8/2012

Nơi ứng cử: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi