Phạm Viết Muôn

Phạm Viết Muôn [1] (sinh ngày 20 tháng 12 năm 1954 tại Tứ Kỳ, Hải Dương) là tiến sĩ kinh tế người Việt Nam. Ông từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trung ương.[2][3][4]

Tiến sĩ Phạm Viết Muôn
Chức vụ
Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Nhiệm kỳ2010 – 2015
Thông tin chung
Sinh20 tháng 12, 1954 (66 tuổi)
Hải Dương
Đảng pháiĐảng Cộng sản Việt Nam
Học vấnTiến sĩ kinh tế

Khen thưởng - kỷ luậtSửa đổi

  • Tại Quyết định 1052/QĐ-TTg ký ngày 21 tháng 08 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 1214-QĐ/UBKTTW ký ngày 11 tháng 7 năm 2019[5][6]. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Viết Muôn đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Phạm Viết Muôn's CV[liên kết hỏng]
  2. ^ “Website Văn phòng Chính phủ”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2013.
  3. ^ Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Phạm Viết Muôn giữ chức Phó Chủ nhiệm VPCP, Thư viện Pháp Luật.
  4. ^ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-01-QD-BDMDN-thanh-lap-to-cong-tac-giup-ban-chi-dao-doi-moi-phat-trien-doanh-nghiep-co-phan-hoa-tap-doan-tong-cong-ty-nha-nuoc-16549.aspx
  5. ^ Quyết định số 1052/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
  6. ^ “Thủ tướng quyết định kỷ luật cán bộ”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 8 năm 2019. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2019.

Liên kết ngoàiSửa đổi