Phụng Dương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phụng Dương hay Phượng Dương có thể là:

  1. Công chúa Phụng Dương (1244-1291) thời nhà Trần (Việt Nam).
  2. Tên huyện thuộc thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy (Trung Quốc): huyện Phụng Dương hay Phượng Dương.