Anh Đô

(đổi hướng từ Phủ Anh Sơn)

Phủ Anh Đô là một trong 8 phủ của xứ Nghệ An, thời Hậu Lê. Đây là vùng đất nằm ở đoạn giữa tả ngạn sông Lam.

Thời Thành Thái, Phủ Anh Đô đổi tên thành Phủ Anh Sơn, gồm các huyện:

Năm 1919, chính quyền thực dân phong kiến bỏ cấp trung gian là phủ thì các huyện thuộc phủ Anh Đô trở thành đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Nghệ An.

.

Tham khảoSửa đổi